top of page
Kvinna med rynkor. PRP microneedling behandling

PRP

"Vi vet vad vi är men inte vad vi kan vara"

Microneedling och PRP behandling. Platelet-rich plasma

Microneedling

PRP

PRP är  blodplasma med höga koncentrationer av trombocyter, blodplättar, och som innehåller minst 7 olika tillväxtfaktorerr som stimulerar celldelning, uppbyggnad av ny vävnad och accelererar läkning.

Eftersom PRP kommer från patientens eget blod minimeras risken för infektion, allergiska reaktioner och andra sidoeffekter. Den viktigaste försiktighetsåtgärden är att avbryta eventuell behandling med antiinflammatoriska mediciner under tiden som PRP behandlingen pågår

Pris: 1999kr

bottom of page